top of page

Privacy statement & policy

Enfleur Pure & Natural draagt zorg voor uw privacy wanneer u onze website bezoekt, en dit in overeenstemming met de bepalingen hieronder (de "Enfleur Pure & Natural Privacy Policy") en met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Enfleur Pure & Natural Privacy Policy.

Via onze website kan u informatie aanvragen en bestellingen plaatsen.

Bij een informatie aanvraag vraagt Enfleur Pure & Natural u een minimum aan persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren:

  •  naam

  •  voornaam

  • e-mail adres.

Als u een bestelling plaatst via onze website vraagt Enfleur Pure & Natural u een minimum aan persoonsgegevens teneinde uw bestelling te kunnen afhandelen:

  • naam

  • voornaam

  • e-mail adres

  • telefoonnummer

  • adres

Ons hoofddoel bij de verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin u de gevraagde diensten of informatie te bezorgen.

Als gevolg van het plaatsen van uw bestelling op onze webshop, dienen wij uw persoonsgegevens te gebruiken voor het vervullen van onze contractuele verplichtingen aangaande uw bestelling. Indien u echter geen bestelling meer plaatst via onze webshop gedurende een periode van vijf jaar volgend op uw laatste bestelling, zullen wij uw persoonsgegevens definitief uit onze bestanden verwijderen.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens door Enfleur Pure & Natural in een bestand opgenomen, teneinde u te kunnen informeren over onze activiteiten Voor zover u ons daartoe uw toestemming heeft verleend, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor directe marketing via e-mail. Indien u achteraf toch beslist dat u geen dergelijke e-mails meer wil ontvangen, dan kan u zich van de distributielijst laten schrappen door de "unsubscribe"-link in de e-mail aan te klikken. Wij zullen uw persoonsgegevens dan onmiddellijk uit onze bestanden verwijderen.

Door contact op te nemen met Enfleur Pure & Natural op het volgende adres: Holderbeke 5, 9572 Lierde, BELGIË, of door een e-mail te sturen naar info@enfleurcosmetics.com, kan u steeds uw persoonsgegevens bij ons opvragen en/of verbeteren of uit ons bestand laten verwijderen.

Enfleur Pure & Natural kan deze Enfleur Pure & Natural Privacy Policy van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan om de Enfleur Pure & Natural Privacy Policy na te lezen telkens u ons persoonsgegevens verstrekt via onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent onze Enfleur Pure & Natural Privacy Policy, aarzel niet ons te contacteren op het volgende adres: Holderbeke 5, 9572 Lierde, BELGIË of door een e-mail te sturen naar info@enfleurcosmetics.com.

U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be

bottom of page